• Politica de privacitat

  G de Joies és el titular del lloc web ubicat al nom de domini www.gdejoies.com amb NIF 38127651E

  i domicili en C / Torrent de l'Olla, 68 Baixos (08012) Barcelona, amb adreça electrònica de contacte gdejoyas@yahoo.es i telèfon 932.850.942

  La present Política de Privacitat només és aplicable al lloc web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el mateix, declinant G de Joies qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels hipervincles ubicats en aquest lloc web i no gestionades directament per G de Joies.

  G de Joies garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Totes les dades facilitades pels nostres clients a G de Joies o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de G de Joies, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

  Les dades facilitades seran tractades en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit G de Joies ha adoptat els nivells de protecció que legalment s'exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l'usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

  En compliment del que estableix el RGPD, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres per correu electrònic a gdejoyas@yahoo.es o al telèfon 932.850.942.